Rett Resource – Croatian

UVOD

Svrha ovog priručnika Rett Resource je pružiti sveobuhvatne informacije o nizu problema koji se pojavljuju kod mnogobrojnih kompleksnih karakteristika Rett sindroma, te dati korisne upute za svakodnevnu primjenu.
Bit će to neprocjenjiv izvor, kao i značajan vodič za obitelji, terapeute i ostale koji su uključeni u rad i podršku osobama s Rett sindromom.
Izbor autora je napravljen od strane Rett Centres i European Rett Associations, na temelju njihove stručnosti i iskustva sa Rett sindromom te njihovog specijaliziranog područja rada.
Posebno smo zahvalni svim autorima koji su pridonijeli u stvaranju ovog priručnika, nesebično darujući svoje dragocijeno vrijeme i znanje.
Posebnu zahvalnost upućujemo našim članovima odbora (Yvonne Milne, Danijela Szili, Wilfried Asthalter, Stella Peckary i Caroline Lietaer) za njihov značajan doprinos ovom projektu. Zahvaljujemo Tim Addison, Engleska, za lekturu teksta, Tim Lang, Francuska, za dizajn i Andreas Meissner za izradu bannera.
Također, zahvaljujemo Danijeli Szili, Marini Fistonic, Antoniji Pijaca i Kristini Marjanović za prevođenje i korekturu teksta.
I sami roditelji, mi u Rett Syndrome Europe, znamo koliko će Vama i svima koji su uključeni u brigu o vašoj kćeri ili sinu sa Rett sindromom biti neprocjenjive sve informacije sadržane u priručniku Rett Resource. Pozivamo Vas da besplatno isprintate članke ovog priručnika te ih slobodno podijelite svima onima kojima je potrebna pomoć i podrška.

VAŽNA NAPOMENA
Nije dozvoljeno, ni u kojem slučaju, objavljivanje članaka na drugim web stranicama. Prijevodi MORAJU biti izvršen od strane ovlaštenih i stručnih prevoditelja. Za sve moguće nedoumice ili pitanja, molimo kontaktirajte caro.lietaer(at)skynet.be  za savjet.

TABLE OF CONTENTS

Upravljanje slinjenjem, Helen Cockerill, UK
Epilepsija kod Rettovog sindroma, Nadia Bahi Buisson, Marie Hully, Elisabeth Celestin, FR
Upravljanje gastrointestinalnim poremećajima kod Rettovog sindroma, Jenny Downs & Helen Leonard, AU
Radna terapija za ruke, Asa-Sara Sernheim, SE
Hipoterapija, Lena Svedberg, SE
Hidroterapija, Stella Peckary, AT
Glazbena terapija, Märith Bergström-Isacsson, SE
Prehrana i hidratacija, Irène Benigni, FR
Skrb o zdravlju kostiju kod Rettovog sindroma, Jenny Downs & Helen Leonard, AU
Fizikalna terapija za Rettov sindrom , Meir Lotan, IL
Pubertet kod Rettovog sindroma ,dr Hilary Cass UK
Liječenje skolioze kod Rettovog sindroma, Jenny Downs & Helen Leonard, AU
Problemi sa spavanjem, Lietaer Caroline & Robert James Goddard, NL
Epizode vrištanja, Hilary Cass, UK

Scroll to top